Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Patrycja Kurzepa @preset

Sklep internetowy Patrycja Kurzepa @preset, działający pod adresem internetowym https://patrycjakurzepa.com prowadzony jest przez Patrycja Kurzepa, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@patrycjakurzepa.com

1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. a) Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. b) Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. c) Konsument– Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią 221 Kodeksu cywilnego),
 4. d) Pośrednik Płatności– serwis PayPal, wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 5. e) Produkt– każdy produkt dostępny w Sklepie,
 6. f) Produkt Elektroniczny– produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności e-book, nagranie audio lub wideo, e-kurs, akcje i dodatki do programu Lightroom, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta,
 7. g) Produkt Tradycyjny– produkt materialny, w szczególności książ
 8. h) Regulamin– niniejszy regulamin,
 9. i)Sklep– sklep internetowy Patrycja Kurzepa, działający pod adresem internetowym https://www.patrycjakurzepa.com/sklep, prowadzony przez Sprzedawcę,
 10. j) Sprzedawca– Patrycja Kurzepa z siedzibą w Bolesławcu, Stokrotek 36,
 11. k) Ustawa o Prawach Konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów Elektronicznych i Produktów Tradycyjnych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie głównej j i podstronach Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 4. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Klient może założyć w Sklepie konto, ale dokonanie zakupu możliwe jest również bez zakładania konta. W żadnym jednak przypadku, Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 7. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
 9. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
   • dostęp do Internetu;
   • standardowy system operacyjny;
   • standardowa przeglądarka internetowa;
   • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 • 3

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 4. a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 5. b) widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
 6. c) wybrać formę dostawy zamawianych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest dostawa w postaci wiadomości e-mail zawierającej odnośnik, pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie,
 7. d)  podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych dostawa zawsze następuje na adres e-mail podany przez Klienta,
 8. e)  w oknie UWAGI DO ZAMÓWIENIA wpisać  „chcę otrzymać fakturę VAT” oraz podać dane do faktury (tylko, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT jako dowód zakupu Produktów objętych zamówieniem) – faktura zostanie doręczona Klientowi w formie elektronicznej,
 9. f)  kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 10. Jeśli Klient posiada konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” zgodnie z ust. 3 lit b) powyżej. Jeśli Klient nie posiada konta, może je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”. Klient może również złożyć zamówienie bez posiadania konta.
 11. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 12. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po przeprowadzeniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem zamówienia.

 • 4

Formy dostawy płatności

 1. W przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urzą Dostawa w formie wiadomości e-mail jest bezpłatna.
 2. Jedyną metodą płatności dostępną w Sklepie jest płatność realizowana przez Pośrednika Płatności, tj. szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą Visa lub Master Card.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Produktów Tradycyjnych objętych zamówieniem:
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt ,
  • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt ,
  • dostawa za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost – koszt ……………; koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

 • 5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. W przypadku zakupu Produktu Elektronicznego, w treści potwierdzenia zamówienia znajdować będzie się odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urzą
 2. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia obejmującego Produkty Tradycyjne nie powinien przekroczyć 5 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionych Produktów Tradycyjnych w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.
 3. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 4. Wysyłka zamówienia obejmującego Produkty Tradycyjny realizowana jest w formie wybranej przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 3 lit. c). Zamówienie powinno zostać dostarczone do Klienta w ciągu 48 godzin od chwili przekazania paczki obejmującej zamówione Produkty operatorowi wybranej przez Klienta formy dostawy.
 5. Przed odebraniem przesyłki z Produktami Tradycyjnymi od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 6. Po odebraniu przesyłki z Produktami Tradycyjnymi w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.
 7. W przypadku Produktu Elektronicznego, jeśli Klient nie może uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub nie może pobrać na własne urządzenie zakupionego Produktu Elektronicznego przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 • 6

Produkty Elektroniczne

 1. Każdy Produkt Elektroniczny dostępny w Sklepie jest dokładnie opisany, a w szczególności wskazane są wymagania techniczne, jakie musi spełniać urządzenie Klienta, by mógł on korzystać z Produktu Elektronicznego. Wymagania te mogą być różne ze względu na rodzaj Produktu Elektronicznego. W razie wątpliwości co do wymagań technicznych, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
 2. Skorzystanie z niektórych Produktów Elektronicznych może wymagać posiadania przez Klienta odpowiedniego oprogramowania. Informacja o wymaganym oprogramowaniu znajduje się w ramach wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1 powyż
 3. Produkty Elektroniczne mogą być dostępne w różnych wariantach. Każdemu wariantowi odpowiada inna cena każdorazowo wskazana przy danym wariancie.
 4. Rola Sprzedawcy sprowadza się do dostarczenia Produktu Elektronicznego Klientowi. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakichkolwiek innych usług, a w szczególności usług doradczych związanych z korzystaniem z Produktu Elektronicznego. Jeśli Produkt Elektroniczny służy do dalszego wykorzystania przez Klienta, Klient korzysta z Produktu Elektronicznego samodzielnie.

 • 8

Rękojmia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@patrycjakurzepa.com. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić opis stwierdzonej wady oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
 4. a)  żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
 5. b)  żądać usunięcia wady,
 6. c)  żądać obniżenia ceny,
 7. d)  odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę
 8. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 9. Klient może dostarczyć wadliwy Produkt Tradycyjny na następujący adres: …………….
 10. Klient odsyłający reklamowany Produkt Tradycyjny do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu zakupu.
 11. Jeśli Klient stwierdził wadę Produktu Elektronicznego, wystarczające jest przesłanie reklamacji obejmującej dane, o których mowa w ust. 6 powyżej, na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@mojszop.pl
 12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail kontakt@mojszop.pl.

 • 9

Gwarancja satysfakcji

 1. W stosunku do każdego Produktu Elektronicznego Sprzedawca udziela 30-dniowej gwarancji satysfakcji.
 2. Gwarancja satysfakcji polega na tym, że w ciągu 30 dni od dnia dokonania zapłaty za Produkt Elektroniczny, Klient może zażądać zwrotu ceny, jaką za dany Produkt Elektroniczny zapłacił.
 3. Warunkiem zwrotu ceny jest przesłanie do Sprzedawcy na adres e-mail kontakt@patrycjakurzepa.com żądania zwrotu ceny.
 4. Zwrot ceny nastąpi niezwłocznie, w ten sam sposób, w jaki Klient zapłacił za Produkt Elektroniczny, chyba że Klient zażąda zwrotu w innej formie.

 • 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważ
 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 10. Sprzedawca informuje, że dostępna jest polityka prywatności i plików cookies.

 • 11

Kodeks dobrych praktyk

 1. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 • 12
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej https:// www.uokik.gov.pl.
 • 13
  Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaż
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.